Czas na pierwszą inwestycję, która będzie zgodna z założeniami systemu Dogs of the World – odsłona MacroZone. Gdzie ulokujemy kapitał? W Turcji, ponieważ rynek tureckich akcji jest jednym z najtańszych na świecie, który w przyszłości może, ale nie musi wygenerować bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.

W artykule przejdziemy przez poszczególne wskaźniki, które sugerują, że rynek znalazł się blisko dna. Pomimo tego warto pamiętać, że tani rynek może stać się jeszcze tańszy.

Wskaźnik P/E dla Turcji

Ostatnia wyprzedaż doprowadziła do dużej paniki wśród inwestorów. Indeks MSCI Turkey w zaledwie kilka miesięcy stracił kilkanaście procent na wartości.

Ważne! Za każdym razem, kiedy mówimy o wzroście/spadku indeksu mamy na myśli notowania indeksu w dolarze amerykańskim, nie lokalnej walucie.

10 letnia średnia dla wskaźnika P/E dla spółek tureckich wynosi ok. 8, natomiast aktualny odczyt wartości P/E wynosi 4. Oznacza to, że przy stałych zyskach oraz zakładając powrót wskaźnika do 10-letniej średniej moglibyśmy liczyć, ze indeks podwoi swoją wartość.

Turcja - indeks MSCI
źródło: opracowanie własne

Na powyższym wykresie kolorem żółtym został przedstawiony turecki indeks, kolorem szarym – wskaźnik P/E. Linią czerwoną oznaczono 10-letnią średnią dla tegoż wskaźnika.

Inflacja CPI – Turcja

W poprzednim roku kalendarzowym wspominaliśmy o możliwości zainwestowania w Turcję, ale głównym czynnikiem, który nas ograniczał była inflacja. Aktualnie sytuacja się uspokoiła, bank centralny podniósł stopy procentowe i pomimo nacisku ze strony państwa nie doszło do ich obniżenia. Czynnik ten zaczął dławić inflację. Wskaźnik CPI rozpczął powolne zmierzanie na południe – kilka ostatnich odczytów pokazało, że wysokie stopy procentowe pomagają w walce z inflacją. Poniżej zostały przedstawione stopy procentowe w Turcji ustalane przez bank centralny (kolor żółty) na tle inflacji CPI (kolor szary).

Turcja - CPI
źródło: opracowanie własne

Malejąca dynamika wzrostu inflacji wspomagać będzie również umocnienie liry tureckiej (TRY), co pozytywnie przełoży się na naszą inwestycję.

Kapitalizacja Giełdy Względem PKB

Ostatnia wyprzedaż doprowadziła do spadku kapitalizacji giełdy względem PKB do 15%. Oznacza to, że giełda turecka znalazła się na takim samym poziomie jak w 2008 roku. Dalsza wyprzedaż giełdy jest możliwa, ale już bardzo mało prawdopodobna.

Kapitalizacja giełdy a PKB
źródło: opracowanie własne

Jak uzyskać dany wskaźnik? Dosyć prosto, wystarczy sprawdzić kapitalizację wszystkich spółek notowanych na tureckiej giełdzie oraz aktualne PKB. Wartości spółek będą w wartościach nominalnych, dlatego należy wziąć nominalny Produkt Krajowy Brutto – nie realny.

Następnie dzielimy kapitalizację giełdową przez PKB.

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem jest indeks MSCI Turkey wyrażony nie w walucie, ale w uncjach złota. Aby zakupić jedną jednostkę indeksu MSCI potrzebujemy ok. 200 uncji złota, jest to najniższa wartość od 1993 roku!

MSCI Turcji w uncjach złota
źródło: opracowanie własne

Ryzyko Inwestycyjne – CDS

CDS, Credit Default Swap, inaczej Swap ryzyka kredytowego jest instrumentem pochodnym, który pozwala inwestorowi „zamieniać” lub kompensować swoje ryzyko kredytowe z ryzykiem innego inwestora.

Na przykład, jeśli pożyczkodawca obawia się, że pożyczkobiorca nie wywiąże się z pożyczki, pożyczkodawca może wykorzystać CDS, aby zredukować swoje ryzyko. Większość CDS będzie wymagać stałej płatności składki w celu utrzymania umowy, która jest jak polisa ubezpieczeniowa.

W uproszczeniu mówiąc, CDS jest jak polisa, czym większe ryzyko, tym wyższa premia z góry oraz wyższe notowania CDS. Notowania instrumentu rosną podczas burzliwych czasów, spadają podczas lepszych. Poniżej został przedstawiony CDS dla gospodarki tureckiej.

CDS dla Turcji
źródło: opracowanie własne

Greenspan-Guidotti Reserve Ratios

Zasada Greenspan-Guidotti stanowi, że rezerwy danego kraju powinny być wyższe od krótkoterminowych (do roku zapadalności) zagranicznych zobowiązań. Jeżeli dany wskaźnik spada poniżej jedności, to dany kraj może borykać się z trudnością spłacenia długu o najkrótszej zapadalności. Poniżej przedstawiamy wyliczenia rezerw krajowych względem krótkoterminowego zagranicznego zobowiązania opracowanych przez agencję informacyjną Bloomberg.

rezerwy i krótkoterminowe zagraniczne zobowiązania
źródło: Bloomberg

We wrześniu 2018 roku dla Turcji dany wskaźnik przyjął wartość 1 (kolor biały). Teraz jest to 1.8, zatem bufor tureckiego długu został zwiększony, dla nas jest to jak najbardziej pozytywna wiadomość.

Wykres MSCI Turkey – Analiza Techniczna

Notowania indeksu MSCI Turkey od 2013 roku znajdują się w trendzie spadkowym. Pomimo ostatniego odbicia w 2017 roku doszło do kontynuacji trendu spadkowego.

Sygnał do zajęcia pozycji został wygenerowany na interwale dziennym przez oscylator stochastyczny, który wybił się z poziomu 20.

MSCI Turcja - analiza techniczna
źródło: Bloomberg

Kontynuacja ostatnich wzrostów może zostać powstrzymana przez spadkową linię trendu, aczkolwiek analiza fundamentalna mówi, że sam rynek turecki jest na tym samym poziomie, co w 2008 roku.

Turcja – Jak Uzyskać Ekspozycję

Jedynym ze sposobów na uzyskanie ekspozycji na rynek turecki jest rynek ETF-ów. Możemy wybrać zarówno ETF UCITS (dopuszczone do handlu na giełdzie europejskiej) lub też ETF-y non-UCITS, czyli te notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych.

Osobiście wybraliśmy do tego celu ETF iShares MSCI Turkey, który dostępny jest zarówno w wersji UCITS jak i non-UCITS. Poniżej przedstawiam specyfikację ETF non-UCITS.

Alokacja ETF-u iShares MSCI Turkey ETF, ticker: TUR.

   Wgt DivYld P/E P/CF P/B Debt/Equity Current Ratio
ISHARES MSCI TURKEY ETF 100,00 3,65 6,21 6,39 1,18 177,34 1,02
Communication Services 7,34 4,90 19,00 4,41 2,57 155,75 1,56
Consumer Discretionary 5,02 3,85 11,94 10,77 2,20 152,03 1,14
Consumer Staples 14,88 1,60 38,91 10,19 3,36 103,44 1,23
Energy 7,93 8,14 8,95 27,58 5,53 278,02 1,12
Financials 28,32 3,86 3,97 5,16 0,66 234,57 0,72
Health Care 0,72 0,83 56,93 7,49 1,01 223,80 1,18
Industrials 22,02 1,53 5,77 4,92 1,19 133,75 1,34
Materials 11,14 5,14 5,02 6,01 1,35 46,35 2,33
Real Estate 1,08 12,45 2,06 0,48 25,51 2,65
Utilities 1,52 4,67 9,50 42,14 1,07 256,19 0,72
Not Classified 0,04 1,87

Jak widać największą wagę stanowią spółki finansowe, co nie jest zbyt optymistyczną informacją. Dodatkową, złą informacją jest duże zadłużenie spółek, które zostało spowodowane gorszą koniunkturą gospodarczą a także wyprzedażą liry tureckiej (wskaźnik debt/equity jest wyższy niż 100%). Oprócz tego, wskaźnik wzrósł do tej wartości, ponieważ kapitał własny spółek spadł ze względu na mniejszą wycenę aktywów.

Kontynuując, zdecydowaliśmy się na ETF non-UCITS z kilku względów. Po pierwsze posiada większe aktywa do zarządzania. Wyższe aktywa przekładają się na wyższą płynność. W amerykańskim ETF-ie znajduje się 585 mln USD. Natomiast w europejskim odpowiedniku o ponad 40% mniej.

Wyższe aktywa przekładają się także na mniejsze prawdopodobieństwo likwidacji funduszu lub jego upłynnienie. Oprócz tego amerykański ETF wyceniany jest w bezpieczniejszej walucie, a także generuje niższe koszty.

Pierwsza Inwestycja w Turcji – Podsumowanie

Jest to już drugi artykuł poświęcony Turcji, w pierwszym „Gospodarka i Inwestowanie w Turcji” opisywaliśmy powody ucieczki kapitału. Teraz, gdy kurz opadł, tamtejsze akcje stały się bardzo atrakcyjne. Kapitał ulokowaliśmy w amerykańskim ETF-ieo tickerze: TUR.

Spodziewana stopa zwrotu na przestrzeni 2-3 następnych lat sięga 100%, natomiast należy pamiętać, że jest to tylko część naszego portfela.

Poprzedni artykułDogs of the World Odsłona MacroZone – Podsumowanie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here