Dziś omówię strategie opcyjne. Opcje na akcje wykorzystywane są z powodzeniem w strategiach spekulacyjnych, a także w strategiach zabezpieczających portfel akcji. Najczęściej inwestorzy stosują strategie najprostsze, czyli zajęcie długiej pozycji w opcjach kupna lub sprzedaży. Nawet podczas stosowania jak najprostszych strategii, inwestorzy muszą rozstrzygnąć szereg problemów związanych z doborem akcji.

Poniżej zostaną omówione strategie opcyjne na wzrost, spadek akcji oraz strategie pozwalające w większej mierze ograniczyć ryzyko inwestowania w akcje.

Strategie opcyjne spekulacji na wzrost ceny akcji

W pierwszej kolejnści omówię strategie opcyjne, w których wykorzystujemy opcje kupna w pozycji long (long call) oraz pionowy spread byka.

Długa pozycja w opcjach kupna

Podstawową oraz najczęściej stosowaną strategią na rynku opcji, jest zawarcie pozycji długiej w opcjach kupna (call long). Inwestor zarabia w przypadku wzrostu ceny akcji powyżej ceny wykonania opcji. Jeżeli ceny akcji wzrosną powyżej ceny wykonania opcji, wówczas inwestor może zarobić zarówno na spieniężeniu opcji jak i na zrealizowaniu jej.

Inwestor grający na wzrost ceny akcji przeważnie nabywa opcję call po to, aby w przyszłości odsprzedać ją z zyskiem. Warunkiem osiągnięcia zysku przez inwestora jest wzrost ceny akcji powyżej ceny wykonania opcji. Inwestor zamierzający nabyć opcje kupna, powinien podjąć kilka podstawowych decyzji. Dotyczą one:

 • terminu wygaśnięcia opcji,
 • kursu wykonania opcji,
 • liczby nabywanych opcji.

Termin wygaśnięcia opcji

Wybór terminu wygaśnięcia opcji musi być korzystny dla naszych celów inwestycyjnych. Opcje z najbliższym terminem wykonania są najtańsze, te z dłuższym terminem wykonania są droższe. Dodatkowo, opcje z krótkim terminem wygaśnięcia są bardziej płynne, więc będzie to ważne dla tych inwestorów, którzy będą chcieli odsprzedać opcje z zyskiem przed terminem wygaśnięcia. Opcje kupna z dłuższym terminem wygaśnięcia będą dobre dla inwestora, który oczekuje przedłużającej się korekty na rynku lub też zakończenia korekty w przeciągu kilku miesięcy. Dodatkowo spadek ich wartości w czasie, następuje o wiele wolniej niż opcji o krótszym terminie wygaśnięcia.

Kurs wykonania opcji

Oprócz terminu wygaśnięcia opcji należy zwrócić uwagę na kurs wykonania opcji. Inwestor powinien uwzględnić, czy opcja jest w cenie (in the money; ITM), po cenie (at the money; ATM), czy nie w cenie (out of the money; OTM). Opcje, których termin wygaśnięcia jest bliski oraz nie są w cenie, zmniejszają prawdopodobieństwo zysku. Opcje, które są w cenie z bardzo odległym terminem, należą do jednych z najdroższych, dlatego też należy rozważyć termin w połączeniu z kursem wykonania opcji.

Podczas podejmowania decyzji, inwestor powinien ocenić prawdopodobieństwo wzrostu notowań danego waloru oraz w ciągu jakiego czasu może to nastąpić. Opcje w cenie oraz głęboko w cenie są najdroższe, tańsze są opcje po cenie, a najtańsze te, będące nie w cenie oraz głęboko nie w cenie. Termin wykonania opcji można rozważyć również pod względem awersji do ryzyka. Jeżeli inwestor ma podwyższoną lub bardzo dużą awersję do ryzyka, powinien preferować opcje z długim terminem wykupu. Jeżeli ktoś nie charakteryzuje się awersją do ryzyka, może nabywać opcje z krótkim terminem wykupu.

Liczba nabytych opcji

Liczba nabywanych opcji zależy przede wszystkim od kapitału inwestora. Każdy inwestor powinien przemyśleć, ile procent kapitału może przeznaczyć na zakup opcji. Racjonalnie zachowujący się inwestor nie powinien przeznaczać więcej niż 10% swojego kapitału na zakup opcji.

Największą zaletą stosowania danej strategii opcyjnej jest nieograniczony potencjał zysku. Wzrost notowań akcji teoretycznie jest nieograniczony, tak samo jak zysk potencjalnego inwestora. Kolejną ważną zaletą jest ograniczone ryzyko inwestycyjne. Ryzyko ogranicza się do zapłaconej premii, a tym samym jest określone z góry. Ostatnią zaletą jest korzystna skala korekty, czyli zmiana ceny posiadanego instrumentu pochodnego. Jeżeli opcja jest w bliskim terminie wykonania, a cena instrumentu bazowego rośnie, to cena opcji na akcje rośnie razem z ceną akcji. Gdy cena instrumentu bazowego spada to cena opcji maleje wolniej od instrumentu bazowego.

Strategia opcyjna „Pionowy spread byka”

Opcje

W niektórych sytuacjach rynkowych inwestor może oczekiwać małej płynności i zmienności na rynku. Strategia opcyjna ukazana w poprzednim podrozdziale będzie się sprawdzać podczas rynku mocno zwyżkującego. W przypadku trendu bocznego lub też minimalnych wahań cenowych będzie generowała straty. Strategią opcyjną odpowiednią na małą zmienność instrumentu bazowego może być pionowy spread byka. Zaletą tej strategii jest możliwość osiągnięcia zysku przy niewielkiej zmienności na rynku oraz ograniczenie strat. Wadą jest natomiast ograniczony zysk. Wszystkie strategie spreadowe polegają na połączeniu długich i krótkich pozycji zajętych w opcjach jednego typu. Zatem na typowy pionowy spread byka zbudowany z opcji kupna składa się jednocześnie:

 • nabyta opcja kupna o kursie wykonania niewiele niższym od rynkowego notowania akcji w terminie otwierania pozycji;
 • wystawiona opcja kupna o kursie wykonania niewiele wyższym od rynkowego notowania akcji w terminie otwierania pozycji, a zarazem wyższym od kursu wykonania nabytej opcji.

Należy zaznaczyć, że obie opcje wygasają w tym samym terminie. Ostatecznie inwestor nabywa opcje kupna w cenie lub po cenie. Jednocześnie wystawia opcje nie w cenie, tańsze od opcji nabytej.

Analogicznie typowy pionowy spread byka może również zostać zbudowany wyłącznie z opcji sprzedaży. Dlatego też, na dany spread byka będzie składać się:

 • nabyta opcja sprzedaży o kursie wykonania niższym od aktualnego rynkowego poziomu akcji;
 • wystawiona opcja sprzedaży o tym samym terminie wygaśnięcia oraz o kursie zbliżonym lub niewiele wyższym od aktualnego rynkowego poziomu akcji, a zarazem wyższym od kursu wykonania nabytej opcji.

Ostatecznie inwestor nabywa opcje sprzedaży nie w cenie, jednocześnie wystawiając opcję po cenie lub w cenie, która jest droższa od opcji nabytej. Ryzyko oraz zysk w danej strategii złożonej z opcji sprzedaży również jest ograniczone.

Strategie opcyjne spekulacyjne na spadek ceny akcji

Instrumenty pochodne nie tylko znalazły zastosowanie podczas hossy na rynku, są one wykorzystywane także podczas bessy. Najprostszą strategią spekulacyjną na spadek notowań akcji jest zajęcie długiej pozycji w opcji sprzedaży. Wiąże się to z ograniczoną stratą i praktycznie z nieograniczonym zyskiem. Oprócz długiej pozycji w opcjach put, stosowane są także inne strategie spekulacyjne np. pionowe spready niedźwiedzia. Dodatkowym atutem stosowania danej strategii podczas bessy na rynku jest fakt, że trwa ona krócej, ale jej dynamika jest o wiele szybsza. Stwarza to doskonałe warunki do stosowania strategii opcyjnych na spadek notowań.

Długa pozycja w opcji sprzedaży

Jedną z możliwości na rynku opcji w trakcie trwania niepewnych czasów jest zajęcie długiej pozycji w opcjach sprzedaży. Inwestor podczas stosowania danej strategii liczy na spadek ceny instrumentu bazowego. Spadek notowań akcji może znieść cenę akcji do minimalnych wartości, a tym samym inwestor jest w stanie osiągnąć ponadprzeciętne zyski. Jej plusem jest także to, że przy spadku instrumentu bazowego przy dużej zmienności opcja sprzedaży (np. opcje na akcje GPW) drożeje coraz szybciej, natomiast podczas korekty (wzrost instrumentu bazowego) opcja sprzedaży tanieje coraz wolniej (wynika to z faktu, że wartość bezwzględna delty takiej opcji rośnie wraz z obniżką cen akcji, a spada wtedy, gdy notowania rosną).

Warunkiem wykorzystania tego zjawiska jest założenie, że inwestor zamierza odsprzedać opcję na akcje przed upływem terminu jej realizacji. Jeżeli inwestor zamierza utrzymać długą pozycję w opcjach sprzedaży do momentu wygaśnięcia opcji, to zostanie ona zrealizowana wtedy, gdy kurs rynkowy akcji będzie niższy od ceny wykonania opcji. Inwestor otrzyma wówczas różnicę między ceną ustaloną w opcji sprzedaży, a aktualnym kursem rynkowym akcji.

Inwestor zamierzający nabyć opcje sprzedaży powinien podjąć kilka podstawowych decyzji, w większym stopniu są to te same decyzje inwestycyjne, jakie inwestor podejmuje przy strategii kupna opcji call, zatem dotyczą one:

 • terminu wygaśnięcia opcji,
 • kursu wykonania opcji,
 • liczby nabywanych opcji.

Strategie opcyjne – pionowe spready niedźwiedzia

Strategia opcyjna pionowych spreadów niedźwiedzia może być wykorzystywana przez inwestorów, którzy spodziewają się małej zmienności na rynku oraz spadku cen akcji. Strategia ta może być skonstruowana zarówno z opcji kupna oraz z opcji sprzedaży. Typowy spread niedźwiedzia zbudowany z opcji kupna, składa się jednocześnie z:

 • wystawionej opcji kupna o kursie wykonania niższym od aktualnego notowania akcji;
 • nabytej opcji kupna o tym samym terminie wygaśnięcia oraz o kursie wykonania wyższym od aktualnego notowania indeksu.

Należy zaznaczyć, że obie opcje wygasają w tym samym terminie. Zatem Inwestor stosujący wskazaną strategię wystawia opcje kupna w cenie (ITM) i jednocześnie nabywa opcje kupna nie w cenie (OTM).

Opcje na akcje jako zabezpieczenie przed zmianą kursu akcji

strategie opcyjne

Strategie opcyjne opierające się jedynie na zakupie lub sprzedaży opcji put/call są dobre do celów spekulacyjnych. Jednak opcje na akcje są wykorzystywane z powodzeniem w ograniczeniu ryzyka oraz arbitrażu zarówno przez fundusze hedgingowe jak i inwestorów indywidualnych. Zabezpieczenie na rynku opcji możemy podzielić na zabezpieczenia tradycyjne oraz zabezpieczenia zmienne. Do zabezpieczeń tradycyjnych zalicza się najprostszą strategię ograniczającą ryzyko inwestora, czyli zabezpieczenie pozycji zajętej na rynku akcji poprzez kupno opcji put/call.

Zabezpieczenie portfela akcji

Strategia zabezpieczenia się długą pozycją w opcjach long put nie jest skomplikowana: ewentualne spadki cen akcji powinny być pokryte dzięki zabezpieczeniu się opcjami sprzedaży. Inwestor powinien rozważyć warunki fundamentalne spółki oraz całej gospodarki. Powinien zastanowić się, czy jest sens zabezpieczania pozycji na rynku akcji kupnem opcji put. Inwestor będzie musiał również podjąć decyzje o tym, jaką opcję zakupić, czy będzie to hedging oparty o opcje w cenie, po cenie czy nie w cenie.

Zabezpieczając się na rynku opcji przed spadkiem cen akcji, inwestor może mieć większy komfort psychiczny, ponieważ na kilka miesięcy w przód może nabyć „ubezpieczenie” chroniące inwestora przed poniesieniem straty. Premia zapłacona za opcję long put będzie zależała od kursu jej wykonania.

Strategie opcyjne wykorzystujące opcje na akcje (podsumowanie)

Przebrnęliśmy przez dwa ważne artykuły. Posiadając taką wiedzę jesteśmy w minimalnym stopniu przygotowani na nadejście kryzysu finansowego. Teraz będzie czas na odpowiednią selekcję spółek, a w nadchodzącym kryzysie wykorzystamy strategie, które pozwolą zarobić na spadku ceny akcji.

Poprzedni artykułOpcje – niedoceniane instrumenty finansowe
Następny artykułGdzie zamieszkać na emeryturze? Sprawdź Indonezję!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here