W ramach dzisiejszego artykułu podsumujemy ostatnie testy nad strategią: Dogs of the World odłosna MacroZone.

Proces Selekcji Rynków – Analiza Rynkowa

Proces selekcji rynków został opisany w poprzednim artykule. Poniżej przedstawiam dwie tabele, na podstawie których wyselekcjonowałem rynki do analizy w każdym roku. Strategia została przetestowana od początku 2005 roku. Chciałem zobaczyć, jak poszczególne indeksy zachowują się tuż przed bessą.

Zyski z rynków

Wniosek? Doskonały. W 2005 oraz 2006 roku wszystkie rynki nie spadły więcej niż 7 procent. Z uwagi na to żaden z nich nie spełnił kryteriów odchylenia od średniej. W portfelu akcji nie utrzymywalibyśmy żadnej pozycji, trzymalibyśmy gotówkę lub też fundusze pieniężne.

Kolejnym kryterium było odchylenie od średniej. Wszystkie rynki, które nie znalazły się poniżej średniej kroczącej o ok. 2 odchylenia standardowe zostały odrzucone. Tym sposobem selekcjonowaliśmy rynki, które w ostatnim czasie nie radziły sobie najlepiej, co też przekładało się na bardzo duży pesymizm wśród inwestorów panujący na analizowanym rynku.

Trzecim kryterium, które dodatkowo znalazło się w naszych rozważaniach stał się oscylator stochastyczny, który generował dokładniejsze sygnały wejścia w pozycję. W 80% przypadków oscylator stochastyczny wskazywał na dołek notowań.

Niektóre rynki generowały podwójne sygnały, np. Rosja, Czechy. W takim przypadku był robiony rebalancing portfela MacroZone oraz wyrównywanie wag.

Poniżej przedstawiam moment wejścia w rynek, który spełnił wszystkie powyższe kryteria – MSCI Belgium.

MSCI Belgia
źródło: Bloomberg

Zakup indeksu nastąpiłby w maju 2009 roku, sprzedaż w połowie 2014 roku. Stopa zwrotu wyniosła 117 procent, co przekłada się na 16,51% w skali rocznej. Byłaby ona bardzo zadawalająca, ale przy tym warto podkreślić, że nie był to jedyny rynek utrzymywany w tym samym czasie. Cały portfel MacroZone, momenty wejścia oraz stopy zwrotu będą zaprezentowane na samym końcu artykułu.

Analiza Fundamentalna – Kontynuacja Analizy

Analiza fundamentalna składała się z trzech wskaźników. Pierwszym z nich było zadłużenie państwa względem produktu krajowego brutto na tle regionu. Tym sposobem odrzuciliśmy inwestycję w państwa takie jak: Hiszpania, Egipt, Portugalia, Grecja oraz Włochy – w dalszym ciągu nie możemy inwestować w te regiony. Powód jest bardzo prosty, dług skutecznie zabija wzrost gospodarczy.

Kolejnym wskaźnikiem analizy fundamentalnej była inflacja.

Brak walki kraju z inflacją mógł się przełożyć na zniszczenie waluty. Przy nabywaniu zagranicznego rynku nabywamy także walutę tamtego państwa, co oznaczałoby stratę nawet całej części nabywanego kapitału.

Oprócz tego analizowaliśmy dwa wskaźniki rynkowe: Price to Earnings oraz GDP do Market Cap danego rynku akcji.

Wyjście z Rynku

Opuszczenie rynku odbywa się na podstawie odchylenia standardowego. Zamknięcie następowało po odchyleniu indeksu od 5-letniej średniej kroczącej o dwa odchylenia standardowe. Dzięki temu otrzymywaliśmy sygnał krótkoterminowego szczytu.

Test Hhistoryczny od 2006

Na samym początku przedstawię wynik testu historycznego na tle benchmarku S&P 1200 GLOB. Przez pierwsze trzy lata nie utrzymywaliśmy żadnych pozycji w portfelu MacroZone (2006-2008), ponieważ nie został wygenerowany żaden sygnał inwestycyjny. Odpalając system w 2006 roku prawdopodobnie byśmy z niego zrezygnowali już na samym początku, cały rynek rósł, a my siedzielibyśmy na gotówce. Jednakże z perspektywy czasu jest to pożądane zjawisko, ponieważ w ten sposób uniknęliśmy bessy, której kulminacja przypadła na 2008 rok.

Poniższa grafika przedstawia stopę zwrotu portfolio MacroZone (linia biała) na tle benchmarku S&P Global. Niższe okno grafiki przedstawia różnicę pomiędzy portfolio MZ i benchmarkiem.

2006
źródło: Bloomberg

Od początku inwestycji (2006 rok) portfolio MacroZone podwoiłoby swoją wartość. Z kolei rynek, w tym samym czasie zyskał o 10 procent więcej, czyli nie pobiliśmy obranego benchmarku. Zatem, czy jest się czym chwalić? Jest, jednak do tego wrócimy po pokazaniu w jaki sposób uzyskaliśmy daną stopę zwrotu.

Alokacja Aktywów – Stopa Zwrotu

Test historyczny został przeprowadzony w terminalu Bloomberga przy użyciu funkcji portfolio. Z powodów licencyjnych nie możemy pokazać poszczególnych stóp zwrotu w porównaniu do benchmarku.

Od 2006 roku w portfelu MacroZone zostało otwartych tylko 13 pozycji, aczkolwiek należy pamiętać, że każdy z poniższych indeksów posiadał ekspozycję na kilkaset spółek giełdowych notowanych w danym państwie.

W pierwszej części tabeli widać instrument finansowy, w którym posiadalibyśmy pozycję. Druga kolumna to waga danego instrumentu w całym portfelu MacroZone przez cały okres historii testu. W trzeciej kolumnie „Total Return (%)” widzimy stopę zwrotu pojedynczego instrumentu w trakcie jego utrzymywania. Ostatnia kolumna przedstawia kontrybucję danego instrumentu w portfelu w całkowitej stopie zwrotu.

Attribution Detail (All Securities, Including Buckets)
     

% Average Weight

Total Return (%)

Contribution to Return (%)

      Port Bench +/- Port Bench +/- Port
MACROZONE PORTFOLIO 100,00 99,54 99,54
Not Classified 100,00 99,54 99,54
US DOLLAR 41,09 0,00 0,00
MSCI RUSSIA 10,68 25,88 9,96
MSCI Pakistan 7,85 195,44 31,06
ISHARES MSCI AUSTRIA ETF 7,28 70,36 9,14
ISHARES MSCI BELGIUM ETF 5,72 100,83 15,55
MSCI Daily TR Net Irelan 5,02 66,74 10,28
ISHARES MSCI JAPAN ETF 4,97 33,95 5,83
MSCI Czech Rep Net $ 4,00 -3,27 -0,18
COLUMBIA EMERGING MARKETS CO 3,33 -21,74 -3,65
MSCI Hungary Net USD 2,94 68,36 13,40
ISHARES MSCI CHILE ETF 2,34 26,33 4,33
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 1,79 18,98 2,47
ISHARES MSCI PERU ETF 1,74 36,66 6,10
ISHARES MSCI TURKEY ETF 1,25 -33,87 -4,76

% Average Weight

Przez cały okres portfela MacroZone gotówka stanowiła największą wagę naszego portfela. Dlaczego? Test rozpoczęliśmy od 2006 roku, przez 3 lata nie został wygenerowany żaden sygnał transakcyjny. Problemem jest próbka czasowa. Jeżeli zaczęlibyśmy test od 2001 czy też 2002 roku, to z dużym prawdopodobieństwem w trakcie rajdu notowań indeksów 2003-2006 posiadalibyśmy pozycję. Kontrybucja gotówki w portfelu byłaby niższa, a sama stopa zwrotu byłaby wyższa.

Kolejnym państwem względem całościowej wagi w portfelu jest Rosja. W tym państwie zostały zajęte dwie pozycję. Pierwsza przypadała na 2009 rok. Po ponad 100 procentowej stopie zwrotu rynek zawrócił oraz wpadł w konsolidację. Powiększenie ekspozycji w Rosji nastąpiło w 2014 roku, gdy rynek ten po raz kolejny okazał się jednym z najgorszych na świecie. Od tamtego czasu nasza pozycja w Rosji zarobiła 25 procent, co przełożyło się na ponad 9 procentową kontrybucję w portfelu.

Total Return %

Na 13 pozycji tylko 3 przyniosły stratę, która nie została jeszcze zrealizowana. Nie otrzymaliśmy sygnału do zamknięcia pozycji. Najwięcej dał zarobić Pakistan, gdzie osiągnęliśmy 195 procentową stopę zwrotu, co wygenerowało 31% stopę zwrotu dla całego portfela MacroZone. Kolejnym rynkiem była Belgia, gdzie rynek wzrósł o ponad 100 procent, co przełożyło się na 15% stopę zwrotu w portfelu.

Zalety Systemu MacroZone

Do głównych zalet systemu MacroZone Equity możemy zaliczyć:

  1. Dywersyfikacja na najtańsze rynki na świecie.
  2. Brak ekspozycji na drogie rynki, mniejsza wrażliwość na załamanie się głównych rynków. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dwa miesiące portfolio MacroZone oraz benchmarku. Przewaga benchmarku nad portfelem z 45 procent spadła do 10 procent. Rynek wpadł w panikę, spadały drogie rynki, tanie pozostały bez zmian.
  3. Mała liczba transakcji, niskie koszty transakcyjne.
  4. Połączenie kilku technik inwestycyjnych – finansów behawioralnych, analizy technicznej, analizy fundamentalnej oraz analizy makroekonomicznej.
  5. Większa odporność na kryzysy finansowe.

W ramach testów, proszę spojrzeć, co by się stało, gdybyśmy nasze testy rozpoczynali od początku 2007 lub też 2008 roku.

Test Historyczny od 2007

Gdybyśmy zaczynali nasz test od początku 2007 roku, to niemalże od samego początku portfel stworzony przez MacroZone byłby lepszy od rynku.

Dogs of the World 2007
źródło: Bloomberg

Test Historyczny od 2008

Rozpoczęcie testu od 2008 skutkuje jeszcze wyższą stopą zwrotu w porównaniu do benchmarku. Od 2008 roku nasz system pobił benchmark o ponad 40 procent.

Dogs of the World 2008
źródło: Bloomberg

Wady Systemu MacroZone

Do głównych wad systemu MacroZone możemy zaliczyć dużą ilość gotówki w portfelu. Od 2006 roku w portfelu średnio przez 40% czasu znajdowała się gotówka. Gdybyśmy zrobili ten sam test od 2008 roku, to waga gotówka spadłaby do 20-30 procent, jednak w dalszym ciągu jest to duży udział gotówki.

Przy portfelach o wartości powyższej 100 tysięcy złoty nie będzie to problemem, ponieważ gotówkę będzie można wrzucać na nisko-oprocentowane rachunki, które wygenerują wyższą stopę zwrotu lub też w krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Dodatkowym minusem dla niektórych osób będzie mała ilość transakcji oraz niski turnover rynków.

Podsumowanie – Portfel MacroZone

Portfel MacroZone skupia się tylko na najtańszych rynkach na świecie. Analiza historyczna strategii pokazuje, że w trakcie hossy odstajemy od rynku, ale w trakcie bessy tanie rynki nie spadają w takim samym tempie jak drogie. Dzięki odpowiedniej selekcji aktywów w długim terminie jesteśmy w stanie pobić rynek.

Strategia MacroZone została przetestowana od 2005 roku, co ciekawe przez pierwsze 3 lata nie otrzymaliśmy żadnego sygnału transakcyjnego. Jest to dobry znak, ponieważ 2007 oraz 2008 rok zniwelowałby całe zyski oraz przyniósł stratę. Długoterminowa przewaga nad rynkiem może zostać osiągnięta dzięki odpowiedniej analizie. W przypadku naszej strategii wygląda następująco:

proces w strategii Dogs of the World

W każdym procesie podejmowane jest szereg decyzji, nie tylko czyste obliczenia matematyczne. Niebawem zostanie uruchomiona nowa usługa MacroZone polegająca na udostępnieniu wglądu do statystych portfela i strategii. Celem będzie przekazanie wszystkich informacji dot. powyższego portfela.

Od teraz każdy czytelnik MacroZone będzie mógł zbudować swój własny, długoterminowy portfel inwestycyjny. Odpowiadamy na nieefektywność oraz oszukańcze TFI, gdzie opłaty za wejście oraz zarządzanie funduszem zżerają całą stopę zwrotu. Ciąg dalszy nastąpi…

Poprzedni artykułStrategia Dogs of The World – Odsłona MacroZone
Następny artykułTurcja – pierwsza inwestycja systemu Dogs of the World

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here