Czy wiesz,co to jest Dogs of the World? Zaraz do tego przejdziemy. Teoria rynku efektywnego zaprzecza efektywności jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Wedle tejże teorii zarówno analiza techniczna jak i analiza fundamentalna nie pozwalają na pobicie rynku (benchmarku). Dowody empiryczne potwierdzają słuszność powyższej tezy, ponieważ większość menadżerów nigdy nie pobiła rynku, a po uwzględnieniu prowizji otrzymujemy jeszcze gorszy wynik.

Podpowiedź

Autor odnosi się do słabej oraz średniej hipotezy rynku efektywnego. Istnieje także silna hipoteza rynku efektywnego, która zakłada, że ceny papierów wartościowych odzwierciedlają również informacje poufne. Dowody empirycznie nie potwierdzają silnej hipotezy rynku efektywnego.

Z drugiej strony barykady mamy finanse behawioralne, które starannie podważają hipotezę rynku efektywnego. Obalają wcześniejsze założenia o racjonalności inwestorów oraz efektywności rynku. Nie ma co ukrywać, teoria ta jest bliższa mojemu sercu, ponieważ już kilka razy spotkałem się z irracjonalnością inwestorów.

Inwestorzy różnie podchodzą do rynku, ale każdy chce osiągnąć finansową niezależność, wysokie stopy zwrotu. Jednak na drodze stoi jedna przeszkoda – nieprzewidywalność rynków. Inwestorzy od lat starają się pokonać rynek, znaleźć złoty środek do celu, który tak naprawdę nie istnieje.

Nikt nie jest w stanie powiedzieć, który z rynków zachowa się najlepiej albo zagwarantować danej stopy zwrotu na rynku akcji. Kolejnym problemem może być zbyt niski stan wiedzy o świecie inwestycji. Dla przykładu, polscy inwestorzy ograniczają się jedynie do rynku warszawskiego, a świat stoi otworem.

Po tak krótkim wstępie przejdziemy do sedna, a dokładniej strategii Dogs of the World, która przy doborze papierów wartościowych bierze pod uwagę finanse behawioralne, dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz aktualną wycenę rynku. Na samym początku spojrzymy na główny filar strategii.

Powrót do Średniej – Zalążek Dogs of the World

Powrót do średniej można podsumować w następujący sposób: trend jest Twoim przyjacielem, dopóki się nie skończy. Analiza zjawiska powrotu do średniej sięga 1985 roku. Panowie Werner F.M. De Bondt oraz Richard H. Thaler przetestowali zjawisko powrotu do średniej tworząc portfolio składające się z 35 spółek „Wygranych” oraz 35 spółek „Przegranych”. Spółki zostały wyselekcjonowanie na podstawie stopy zwrotu 1928-1932 roku. Chcieli sprawdzić, które ze spółek poradzą sobie lepiej przez kolejne 5 lat. Eksperyment został powtórzony przez kilkadziesiąt razy oraz przez różne osoby, ale wynik zawsze był ten sam.

Dogs of the World - Wygrani i Przegrani

Spółki wcześniej uważane za „Wygrane” zaczęły przynosić straty, natomiast spółki „Przegrane” stawały się „Wygranymi”. Można to wytłumaczyć na kilka sposobów, ale w mojej opinii do głównych należą:

  1. Analiza techniczna – trend jest zawsze Twoim przyjacielem. Widząc trend inwestorzy starają się do niego podłączyć, co wspiera dalszy wzrost ceny.
  2. Finanse behawioralne – kupuję ponieważ rośnie, sprzedaję gdyż się boję.
  3. Brak wiedzy o inwestowaniu.

Zjawisko powrotu do średniej przyczyniło się do stworzenia strategii „Dogs of the World”. Jedynym problemem ze zjawiskiem powrotu do średniej jest oszacowanie momentu, od którego powinniśmy zacząć liczyć średnią. Teoretycznie w większości eksperymentów była brana pod uwagę 5-letnia średnia, ale pamiętajmy, że rynek ewoluuje.

Dogs of the World – rozwinięcie

Portfel Dogs of the World zakłada zainwestowanie 25% kapitału w 5 najgorszych rynków w poprzednim roku kalendarzowym (5 procent na każdy rynek), 50% kapitału w obligacje (25% w obligacje długoterminowe oraz 25 proc. w obligacje krótkoterminowe) emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pozostałe 25 procent w metale szlachetne. Portfel Dogs of the World wyglądałby następująco:

Dogs of the World - Portfel MOAR

Najgorsze rynki świata należy rozumieć jako pięć najgorzej radzących sobie krajowych indeksów (np. WIG 20, DAX itp.).

Dogs of the World – Dlaczego Tak?

Portfel MOAR można oprzeć na ETF-ach, których koszt w porównaniu z funduszami aktywnie zarządzającymi jest bardzo niski. Różnica 2 procent opłat w skali 20 lat może znacznie podwyższyć naszą stopę zwrotu. Po drugie mamy zagwarantowaną dywersyfikację. Kapitał jest ulokowany na rynku akcji, obligacji oraz metali szlachetnych. Globalna recesja byłaby zamortyzowana przez wzrost cen obligacji oraz metali szlachetnych.

Kolejnym plusem jest fakt, że kupując najgorzej prosperujące rynki otrzymujemy ekspozycję na tańszy rynek akcji od pozostałych (tutaj przydałoby nam się jakiekolwiek porównanie obecnej wyceny rynku względem historii).

Ostatnią zaletą jest wyeliminowanie emocji, które potrafią obniżyć nasze stopy zwrotu.

Dogs of the World – Dlaczego Nie?

Model nie zakłada żadnej wyceny akcji. Na początku bańki spekulacyjnej spadają rynki najbardziej przewartościowane. Spadek rynku o 40 proc. wcale nie oznacza, że nie zostanie przeceniony o kolejne 40 procent. Kolejnym minusem jest brak dodatkowych aktywów w portfelu, np. chodzi o rynek nieruchomości.

W kolejnym artykule zbudujemy portfel historyczny, w którego w skład będą wchodzić nieruchomości (REITy), zamiast długoterminowych lub krótkoterminowych obligacji USA.

Strategia zakłada inwestowanie w 5 najgorszych rynków świata oraz utrzymywanie danych instrumentów przez okres 5 następnych lat. W tym miejscu powinniśmy zadać sobie pytanie, jak długo budować dany portfel? Czy zaczynając w 2019 roku mam zakupić 5 najgorszych rynków na świecie, czy też rozłożyć zakupy na 5 następnych lat? Czy nie lepiej wyznaczyć target dla zakupionego indeksu? Otóż na te pytania będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu testów historycznych, które odbędą się w kolejnym artykule.

Dogs of the World – Wyniki Historyczne

Powyższy system transakcyjny został przetestowany przez Davida M. Smith’a oraz Vladimira S. Pantilei’a. Panowie skupili się jedynie na rynku akcji, został pominięty rynek obligacji oraz rynek metali szlachetnych. W teście systemu transakcyjnego zostały przyjęte następne założenia:

  • Każdy z „najbardziej” tracących rynków nabywany był na początku nowego roku oraz sprzedawany po 5 latach.
  • Portfel budowany był przez 5 kolejnych lat. W pierwszym roku zakupiono jeden rynek, w drugim roku w portfelu posiadano już ekspozycję na dwa rynku itd. Dopiero po 5 latach nastąpiła wymiana jednego aktywa na drugie.
  • System został oparty tylko na ETF-ach.

Poniżej zamieszczam wyniki transakcyjne systemu Dogs of the World.

Dogs of the World MSCI All-Country World Index December 31 Portfolio Value
December 31 Value
Year January 1 Action Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Portfolio Value
1997 Seed Part 1 with $0.20 $0.19 $0.19 $0.23
1998 Seed Part 2 with $0.20 $0.22 $0.18 $0.41 $0.52
1999 Seed Part 3 with $0.20 $0.24 $0.28 $0.33 $0.85 $0.91
2000 Seed Part 4 with $0.20 $0.21 $0.23 $0.28 $0.19 $0.90 $0.95
2001 Seed Part 5 with $0.20 $0.17 $0.20 $0.26 $0.16 $0.19 $0.97 $0.96
2002 Reconfigure Part 1 $0.14 $0.18 $0.23 $0.15 $0.17 $0.87 $0.77
2003 Reconfigure Part 2 $0.20 $0.30 $0.32 $0.22 $0.23 $1.26 $1.04
2004 Reconfigure Part 3 $0.24 $0.36 $0.39 $0.31 $0.28 $1.58 $1.19
2005 Reconfigure Part 4 $0.27 $0.44 $0.45 $0.34 $0.36 $1.85 $1.32
2006 Reconfigure Part 5 $0.36 $0.59 $0.60 $0.46 $0.48 $2.49 $1.60
2007 Reconfigure Part 1 $0.41 $0.82 $0.70 $0.61 $0.56 $3.09 $1.79
2008 Reconfigure Part 2 $0.23 $0.40 $0.40 $0.33 $0.31 $1.67 $1.03
2009 Reconfigure Part 3 $0.34 $0.55 $0.75 $0.49 $0.46 $2.59 $1.39
2010 Reconfigure Part 4 $0.40 $0.61 $0.88 $0.53 $0.50 $2.92 $1.57
2011 Reconfigure Part 5 $0.35 $0.49 $0.70 $0.41 $0.43 $2.38 $1.45
2012 Reconfigure Part 1 $0.49 $0.59 $0.87 $0.50 $0.48 $2.94 $1.69

Wyniki Inwestycyjne (w Ujęciu Rocznym) Wdrożenia Dogs of the World w Porównaniu z All-Country World Index

Performance Measure Dogs Portfolio MSCI ACWI
Arithmetic Mean 11.00% 7.42%
Geometric Mean 7.52% 5.06%
Standard Deviation 27.14% 21.48%
Sharpe Ratio (based on 1997-2012 average T-bill yield of 2.64%) 0.31 0.22
Information Ratio 0.32 n.a.
Skewness -0.32 -0.90
Kurtosis -0.32 0.30

W pierwszej tabeli przedstawiono metodologię dodawania rynków do portfela. W 1997 roku do rynku dodano pierwszy papier wartościowy (później zostanie przestawiona tabela pokazująca, który rynek krajowy zanotował największą stratę w poszczególnych latach). Rok 2001 roku – w portfelu mieliśmy nabyte już 5 papierów wartościowych. Pierwsze zamknięcie pozycji nastąpiło w 2002 roku. Sprzedany papier wartościowy został zamieniony na rynek, który w 2001 roku stracił najwięcej. W każdym kolejnym roku powyższe kroki zostały powtórzone. Testy były prowadzone do 2012 roku.

Sam wynik jest bardzo zadowalający. Średnia arytmetyczna dla strategii wyniosła 11,00%, natomiast geometryczna 7,52%. W skali roku był to wynik lepszy od szerokiego rynku odpowiednio o 3,58% oraz 2,46%.

Wyższa stopa zwrotu została osiągnięta dzięki wyższemu ryzyku, co widać po odchyleniu standardowym, które w przypadku badanego systemu wyniosło 27,14%, natomiast dla benchmarku 21,48%. Poniżej zamieszczam również tabelę, która została wykorzystana do selekcji 5 najgorzej radzących sobie rynków w badanym okresie.

Selekcja spółek Dogs of the World

 Country MSCI Index Inception Years the Country’s Equity Performance was Ranked among the Five Worst  Country MSCI Index Inception Years the Country’s Equity Performance was Ranked among the Five Worst
Developed Markets Emerging Markets
Australia 1/1970 7 (1970, 1971, 1976, 1981, 1982, 1984, 1985) Brazil 1/1988 3 (1990, 2002, 2012)
Chile 1/1988 1 (1996)
Austria 1/1970 10 (1971, 1975, 1980, 1981, 1983, 1988, 1999, 2007, 2008, 2011) China 1/1993 4 (1994, 1995, 1998, 2004)
Colombia 1/1993 3 (1995, 1998, 1999)
Belgium 1/1970 5 (1975, 1980, 1999, 2007, 2008) Czech Republic 1/1995 1 (2012)
Canada 1/1970 3 (1985, 1986, 1993)
Denmark 1/1970 5 (1978, 1979, 1984, 1986, 1992) Egypt 1/1995 2 (2001, 2011)
Finland 1/1988 6 (1989, 1991, 2001, 2003, 2004, 2009) Hungary 1/1995 0
India 1/1993 2 (1995, 2011)
France 1/1970 5 (1971, 1976, 1981, 1987, 1993) Indonesia 1/1988 3 (1991, 1997, 2000)
Germany 1/1970 5 (1970, 1979, 1980, 1987, 2002) Korea 1/1988 6 (1989, 1991, 1996, 1997, 2000, 2006)
Greece 1/1988 8 (1988, 1991, 1992, 2001, 2008, 2009, 2010, 2011) Malaysia 1/1988 3 (1997, 2003, 2005)
Mexico 1/1988 1 (1994)
Hong Kong 1/1970 8 (1973, 1974, 1977, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989) Morocco 1/1995 3 (1999, 2009, 2012)
Peru 1/1993 2 (1998, 2004)
Ireland 1/1988 6 (1999, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010) Philippines 1/1988 3 (1990, 1997, 2000)
Poland 1/1993 1 (1994)
Israel 1/1993 6 (1993, 1994, 2001, 2002, 2006, 2012) Russia 1/1995 4 (1995, 1998, 2004, 2008)
South Africa 1/1993 1 (1996)
 Italy  1/1970 12 (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982, 1983, 1987, 2005, 2010) Taiwan 1/1988 3 (1990, 1992, 1995)
Thailand 1/1988 5 (1996, 1997, 2000, 2004, 2006)
Turkey 1/1988 10 (1988, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2011)
Japan 1/1970 9 (1973, 1979, 1985, 1989, 1990, 1996, 2006, 2007, 2009)
Netherland 1/1970 2 (1971, 2003)
New Zealand 1/1988 3 (1988, 1990, 2005)
Norway 1/1970 10 (1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 1992)
Portugal 1/1988 4 (1988, 2005, 2010)
Singapore 1/1970 4 (1973, 1974, 1984, 1985)
Spain 1/1970 10 (1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1989, 2010, 2012)
Sweden 1/1970 7 (1970, 1972, 1977, 1979, 1984, 2002, 2007)
Switzerland 1/1970 4 (1970, 1980, 1984, 1987)
United Kingdom 1/1970 9 (1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1983, 1986, 1993, 2003)
United States 1/1970 7 (1972, 1973, 1978, 1985, 1986,1993, 2003)

Stopa zwrotu na przestrzeni badanego okresu osiągnęła o wiele wyższy wynik niż benchmark.

Wyniki strategii Dogs of the World

Strategia Dogs of the World – Podsumowanie

Portfel Dogs of the World jest bardzo ciekawą, długoterminową strategią i zasługuje na uwagę. Wyższa stopa zwrotu została osiągnięta dzięki wyższemu ryzyku, co widać po odchyleniu standardowym. Po dodaniu dwóch pozostałych rynków do portfela – rynku nieruchomości oraz rynku metali szlachetnym odchylenie standardowe powinno znaleźć się na niższym poziomie.

W kolejnych artykułach przeprowadzimy długoterminowy test strategii oparty na prawie powrotu do średniej. Sprawdzimy, jaką stopę zwrotu moglibyśmy osiągnąć. Przeprowadzimy także stres testy.

Poprzedni artykułPracownicze Plany Kapitałowe – o co właściwie chodzi?
Następny artykułStrategia Dogs of The World – Odsłona MacroZone

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here